Chính Sách Quyền Riêng Tư

 

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản và đăng tải nội dung lên Nền Tảng. Điều này bao gồm thông tin kỹ thuật và thông tin hành vi về việc bạn sử dụng Nền Tảng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn nếu bạn tải xuống ứng dụng và tương tác với Nền Tảng mà không tạo tài khoản.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp Nền Tảng cho bạn và cải thiện và quản lý Nền Tảng. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để, trong số những điều khác, đưa ra cho bạn những đề xuất trên trang tin “Dành Cho Bạn”, cải thiện và phát triển Nền Tảng và đảm bảo sự an toàn của bạn. Khi thích hợp, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn quảng cáo theo đối tượng và quảng bá Nền Tảng.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà giúp chúng tôi cung cấp Nền Tảng, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh, các công ty khác trong cùng một tập đoàn với TikTok, nhà cung cấp dịch vụ kiểm duyệt, đo lường đánh giá nội dung, nhà quảng cáo, và nhà cung cấp dịch vụ phân tích. Trong trường hợp và khi được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật, và với các bên thứ ba theo lệnh của tòa án có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian mà cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Khi chúng tôi không cần thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin đó trong khoảng thời gian mà chúng tôi có mục đích kinh doanh hợp pháp đối với việc lưu giữ các dữ liệu đó hoặc khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ các dữ liệu đó. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn nếu chúng tôi tin rằng dữ liệu đó cần thiết hoặc sẽ cần thiết cho việc thiết lập, thực thi hoặc biện hộ cho các khiếu kiện pháp lý. 

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo chung cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này thông qua một thông báo trên Nền Tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn phải thường xuyên xem chính sách này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Mới Nhất” ở phần đầu của chính sách này, mà thể hiện ngày hiệu lực của chính sách được cập nhật. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc chính sách này và bạn hiểu các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, và xử lý các dữ liệu cá nhân đó.

***********************************************************************************************

1. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin sau về bạn:

Thông Tin Hồ Sơ Của Bạn. Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn đăng ký trên Nền Tảng, bao gồm tên người dùng, ngày sinh (khi áp dụng), địa chỉ thư điện tử và/hoặc số điện thoại của bạn, thông tin bạn tiết lộ trong hồ sơ người dùng của bạn, và ảnh hoặc video đại diện của bạn. 

Nội Dung Người Dùng và Thông Tin Hành Vi. Chúng tôi xử lý nội dung mà bạn tạo ra trên Nền Tảng, bao gồm các tùy chọn bạn đã thiết lập (chẳng hạn như lựa chọn về ngôn ngữ), ảnh và video bạn đăng tải, bình luận và live-streams bạn thực hiện (“Nội Dung Người Dùng”). Nhằm cải thiện tốc độ tải lên các Nội Dung Người Dùng trước khi nhấp chọn “Đăng” để xác nhận việc đăng tải, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tải trước để đăng tải âm thanh và video trước. Nếu bạn hủy hoặc không thể đăng tải nội dung vì các lí do khác, chúng tôi sẽ xóa âm thanh và video đã liên kết khỏi máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin thông qua các cuộc khảo sát, thử thách và cuộc thi mà bạn tham gia. Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Nền Tảng, ví dụ, cách bạn tham gia vào Nền Tảng, bao gồm cách bạn tương tác với nội dung mà chúng tôi cung cấp cho bạn, quảng cáo bạn xem, video bạn xem và các vấn đề bạn gặp phải, nội dung bạn thích, nội dung bạn lưu lại trong mục “Yêu Thích Của Tôi” và các người dùng mà bạn theo dõi. Chúng tôi cũng xác định các sở thích của bạn, bao gồm sự quan tâm, giới tính và tuổi tác của bạn nhằm mục đích cá nhân hóa nội dung. Chúng tôi xử lý thông tin về những người theo dõi của bạn, lượt yêu thích bạn nhận được và phản hồi đối với nội dung bạn đăng tải, nhằm mục đích quảng bá nội dung của bạn đến các người dùng khác và khám phá xem hồ sơ của bạn có mang lại thêm cơ hội hợp tác hay không. Khi thích hợp, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin này nhằm mục đích cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa và cho bạn biết về các dịch vụ và cơ hội mới. 

Thông Tin từ Bên Thứ Ba. Bạn có thể lựa chọn chia sẻ một số dữ liệu nhất định với chúng tôi từ các bên thứ ba hoặc thông qua việc bạn sử dụng Nền Tảng, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu của bên thứ ba đó. Chúng tôi đã quy định chi tiết hơn về thông tin mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba dưới đây:

Đối Tác Kinh Doanh

Nếu bạn chọn đăng ký sử dụng Nền Tảng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội của bạn (ví dụ, Facebook, Twitter, Instagram, Google), bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép mạng xã hội của bạn cung cấp cho chúng tôi tên người dùng và hồ sơ công khai của bạn. Chúng tôi theo đó cũng sẽ chia sẻ một số thông tin nhất định với mạng xã hội của bạn chẳng hạn như mã ID ứng dụng, mã hiệu truy cập và đường dẫn (URL) liên kết của bạn. Để biết thêm thông tin về việc chia sẻ danh sách liên hệ Facebook của bạn với chúng tôi, vui lòng xem Tìm các người dùng khác và mời bạn bè.

Nhà Quảng Cáo và Mạng Lưới Quảng Cáo

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ bạn, và sự tương tác của bạn với Nền Tảng và các trang web bên thứ ba khác, để xác định sự quan tâm thích hợp của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo phù hợp hơn. Thông tin này cho chúng tôi biết về các trang web mà bạn đã truy cập, ứng dụng bạn đã tải về và giao dịch mua hàng bạn đã thực hiện để chúng tôi có thể dự đoán những điều khác có thể khiến bạn quan tâm trong tương lai và đánh giá quảng cáo trên Nền Tảng của chúng tôi hiệu quả như thế nào. Chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách sử dụng Cookie và các công nghệ tương tự trên Ứng Dụng của chúng tôi và từ các thông tin tương tự chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba mà họ quảng cáo trên Nền Tảng của chúng tôi và có các trang web mà bạn truy cập.

Thông Tin Kỹ Thuật chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định từ bạn một cách tự động khi bạn sử dụng Nền Tảng bao gồm cả khi bạn đang sử dụng Ứng Dụng mà không có tài khoản. Các thông tin này bao gồm địa chỉ IP, lịch sử duyệt web (tức là nội dung bạn đã xem trên Nền Tảng), nhà mạng, cài đặt múi giờ của bạn, mã nhận dạng cho các mục đích quảng cáo và phiên bản ứng dụng bạn đang sử dụng. Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin liên quan đến thiết bị mà bạn đang sử dụng để truy cập Nền Tảng chẳng hạn như kiểu thiết bị của bạn, hệ thống thiết bị, loại mạng, ID thiết bị, độ phân giải màn hình và hệ điều hành của bạn. Khi bạn đăng nhập từ nhiều thiết bị, chúng tôi sẽ có thể sử dụng thông tin hồ sơ của bạn để xác định hoạt động của bạn trên các thiết bị này.  

Vị Trí. Chúng tôi sử dụng “Vùng” mà bạn lựa chọn trong Cài Đặt để tùy chỉnh trải nghiệm TikTok của bạn ngoại trừ khi chúng tôi cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí, mà trong trường hợp đó chúng tôi thu thập thông tin GPS (khi chúng tôi có sự chấp thuận của bạn). 

Tìm các người dùng khác và mời bạn bè. Bạn có thể lựa chọn để tìm hoặc không tìm những người dùng khác của Nền Tảng bằng cách sử dụng chức năng “Tìm Bạn” của chúng tôi. Chức năng này cho phép bạn xem bạn bè nào của bạn trong danh sách liên lạc trên điện thoại hoặc danh sách bạn bè Facebook đang sử dụng Nền Tảng và cung cấp cho bạn tùy chọn để theo dõi họ. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để mời các liên lạc trong danh bạ của mình tham gia cùng với bạn trên Nền Tảng. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ bạn có của người đó, từ trong danh sách liên lạc trên điện thoại hoặc danh sách bạn bè Facebook của bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn để gửi đến họ tin nhắn ngắn, thư điện tử hoặc tin nhắn từ bên thứ ba (chẳng hạn như Whatsapp, Facebook (bao gồm Facebook Messenger) hoặc Twitter) để mời họ xem hồ sơ TikTok của bạn.   

Mua Đồng Xu (coin). Nếu bạn cư trú tại một số khu vực pháp lý nhất định mà cung cấp giao dịch mua đồng xu trong ứng dụng, vui lòng lưu ý các điều khoản trong Chính Sách Vật Phẩm Ảo của chúng tôi. Giao dịch mua hàng của bạn sẽ được thực hiện thông qua tài khoản Apple iTunes hoặc Google Play của bạn. Chúng tôi không thu thập từ bạn bất kỳ thông tin tài chính và thanh toán nào liên quan đến giao dịch như vậy. Vui lòng xem xét các điều khoản và thông báo của cửa hàng ứng dụng có liên quan đối với việc xử lý các dữ liệu đó. Để chúng tôi có thể ghi có vào tài khoản của bạn giá trị chính xác bằng đồng xu, chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch mua hàng mà bạn thực hiện, thời gian bạn thực hiện các giao dịch mua hàng đó và số tiền bạn đã sử dụng.

2. Cookie

Chúng tôi và các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (ví dụ, tập tin chỉ báo (web beacon), flash cookie, v.v.) (“Cookie”) để thu thập thông tin một cách tự động, đo lường và phân tích trang web mà bạn đã nhấp vào và cách bạn sử dụng Nền Tảng, tăng cường trải nghiệm của bạn trong việc sử dụng Nền Tảng, cải thiện dịch vụ của chúng tôi, và cung cấp cho bạn quảng cáo theo đối tượng trên Nền Tảng và các nơi khác trên các thiết bị khác nhau của bạn. Cookie là các tệp nhỏ mà, khi được đặt trên thiết bị của bạn, chúng cho phép Nền Tảng cung cấp một số tính năng và chức năng nhất định. Tập tin chỉ báo là các hình ảnh rất nhỏ hoặc các mẫu dữ liệu nhỏ được nhúng vào hình ảnh, còn được gọi là “thẻ pixel” hoặc “clear GIF”, mà có thể nhận dạng Cookie, thời gian và ngày tháng khi một trang được xem, mô tả của trang khi thẻ pixel được đặt, và các thông tin tương tự từ máy tính hoặc thiết bị của bạn. Bằng cách sử dụng Nền Tảng, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Cookie.

Ngoài ra, chúng tôi cho phép các đối tác kinh doanh, mạng lưới quảng cáo, và các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác của chúng tôi (bao gồm đại lý và nhà cung cấp dịch vụ phân tích) thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn thông qua Cookie. Chúng tôi liên kết thông tin liên lạc hoặc thông tin người đăng ký của bạn với hoạt động của bạn trên Nền Tảng của chúng tôi trên tất cả thiết bị của bạn, bằng cách sử dụng thư điện tử hoặc thông tin đăng nhập hoặc thông tin thiết bị khác của bạn. Các bên thứ ba này có thể sử dụng các thông tin này để hiển thị quảng cáo trên Nền Tảng của chúng tôi và trực tuyến ở các nơi khác được thiết kế theo sự quan tâm, sở thích và tính cách của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thực tiễn thực hiện quyền riêng tư của các bên thứ ba này, và thông tin thực tiễn của các bên thứ ba này không nằm trong Chính Sách này.

Bạn có thể từ chối hoặc vô hiệu hóa Cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trong trình duyệt của mình. Bởi vì mỗi trình duyệt là khác nhau, vui lòng tham khảo các chỉ dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để từ chối hoặc vô hiệu hóa một số loại Cookie nhất định. Ví dụ, do cách hoạt động của trình duyệt và ứng dụng di động có sự khác biệt, bạn có thể cần thực hiện các bước khác nhau để lựa chọn loại bỏ Cookie được sử dụng cho quảng cáo theo đối tượng trên trình duyệt và lựa chọn loại bỏ quảng cáo theo đối tượng cho ứng dụng di động, điều mà bạn có kiểm soát thông qua các cài đặt trên thiết bị của bạn hoặc việc cấp quyền cho ứng dụng di động. Ngoài ra, việc bạn lựa chọn loại bỏ này là áp dụng riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang sử dụng khi bạn lựa chọn loại bỏ, vì vậy bạn có thể cần thực hiện lựa chọn loại một cách riêng biệt cho từng trình duyệt hoặc thiết bị. Nếu bạn lựa chọn từ chối, vô hiệu hóa, hoặc xóa Cookie, một số chức năng của Nền Tảng có thể không còn khả dụng cho bạn.

3. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn theo các cách sau:

 • thông báo cho bạn về thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi;
 • cung cấp cho bạn hỗ trợ người dùng;
 • cá nhân hóa nội dung bạn nhận được và cung cấp cho bạn nội dung được thiết kế phù hợp mà bạn sẽ quan tâm;
 • cho phép bạn chia sẻ Nội Dung Người Dùng và tương tác với những người dùng khác;
 • cho phép dịch vụ nhắn tin của chúng tôi hoạt động nếu bạn chọn sử dụng chức năng này;
 • cho phép bạn tham gia vào chương trình vật phẩm ảo; 
 • thông tin liên lạc với bạn; 
 • giúp chúng tôi phát hiện và chống lại hành vi lạm dụng, hoạt động gây hại, lừa đảo, gửi thư rác, và hoạt động bất hợp pháp trên Nền Tảng;
 • đảm bảo sự an toàn và an ninh của bạn bao gồm việc xem xét nội dung người dùng, tin nhắn và siêu dữ liệu liên kết có vi phạm Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi và có các nội dung không phù hợp khác hay không;
 • đảm bảo nội dung được thể hiện theo cách hiệu quả nhất cho bạn và thiết bị của bạn;
 • cải thiện, quảng bá và phát triển Nền Tảng và quảng bá các chủ đề, hashtag và chiến dịch phổ biến trên Nền Tảng;
 • thực hiện phân tích dữ liệu và kiểm tra Nền Tảng để đảm bảo tính ổn định và an toàn của Nền Tảng;
 • cho phép bạn tham gia vào các tính tăng tương tác của Nền Tảng;
 • để cho phép bạn xã hội hóa trên Nền Tảng, ví dụ, bằng cách cho phép những người dùng khác nhận diện bạn thông qua chức năng “Tìm bạn bè khác” hoặc thông qua danh sách liên hệ trên điện thoại của họ; 
 • để đảm bảo rằng bạn đủ tuổi để sử dụng Nền Tảng của chúng tôi (như được pháp luật yêu cầu).
 • cung cấp cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa;
 • cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí (khi các dịch vụ này khả dụng tại khu vực pháp lý của bạn);
 • thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi; và
 • quản lý Nền Tảng bao gồm việc khắc phục sự cố.

4. Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba được lựa chọn sau đây:

Đối Tác Kinh Doanh

Nếu bạn chọn đăng ký sử dụng Nền Tảng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội của bạn (ví dụ, Facebook, Twitter, Instagram, Google), bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép mạng xã hội của bạn cung cấp cho chúng tôi tên người dùng và hồ sơ công khai của bạn. Chúng tôi theo đó cũng sẽ chia sẻ một số thông tin nhất định với mạng xã hội tương ứng chẳng hạn như mã ID ứng dụng, mã hiệu truy cập và các đường dẫn (URL) liên kết của bạn.  

Khi bạn chọn chia sẻ nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội, thì video, tên người dùng và văn bản kèm theo sẽ được chia sẻ trên nền tảng đó hoặc, trong trường hợp chia sẻ qua các nền tảng nhắn tin nhanh như là Whatsapp, một liên kết đến nội dung sẽ được chia sẻ. 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán

Nếu bạn chọn Mua Đồng Xu, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng để tạo điều kiện cho giao dịch này. Chúng tôi chia sẻ ID giao dịch để cho phép chúng tôi nhận diện bạn và ghi có vào tài khoản của bạn với giá trị chính xác bằng đồng xu khi bạn đã thực hiện thanh toán.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp thông và nội dung cho nhà cung cấp dịch vụ mà hỗ trợ công việc kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ đám mây và nhà cung cấp dịch vụ kiểm duyệt nội dung để đảm bảo Nền Tảng là nơi an toàn và thú vị. 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Phân Tích

Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ phân tích để giúp chúng tôi tối ưu hóa và cải thiện Nền Tảng. Nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba của chúng tôi cũng giúp chúng tôi cung cấp các quảng cáo theo đối tượng.

Nhà Quảng Cáo và Mạng Lưới Quảng Cáo

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các nhà quảng cáo và công ty đo lường bên thứ ba để cho họ biết có bao nhiêu và kiểu người dùng nào của Nền Tảng đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Chúng tôi chia sẻ ID thiết bị của bạn với các công ty đo lường để chúng tôi có thể liên kết hoạt động của bạn trên Nền Tảng với hoạt động của bạn trên các trang web khác; chúng tôi sau đó sử dụng thông tin này để hiển thị cho bạn các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm. 

Tập Đoàn Của Chúng Tôi

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các thành viên khác, công ty con, hoặc bên liên kết trong tập đoàn của chúng tôi, để cung cấp Nền Tảng bao gồm việc cải thiện và tối ưu hóa Nền Tảng, ngăn chặn việc sử dụng trái pháp luật và hỗ trợ người dùng.

Thực Thi Pháp Luật

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc các tổ chức khác nếu được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy, hoặc nếu việc sử dụng đó là cần thiết một cách hợp lý để:

 • tuân thủ nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý;
 • thực thi Điều Khoản Dịch Vụ và các thỏa thuận, chính sách, và tiêu chuẩn khác của chúng tôi, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra đối với Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi và các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn đó;
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết theo cách khác vấn đề an ninh, lừa đảo hoặc các vấn đề về kỹ thuật; hoặc
 • bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống lừa đảo và giảm rủi ro tín dụng).

Hồ Sơ Công Khai

Vui lòng lưu ý rằng nếu hồ sơ của bạn ở chế độ công khai, nội dung của bạn có thể được hiển thị cho bất kỳ người nào trên Nền Tảng và có thể được truy cập hoặc chia sẻ bởi bạn bè và người theo dõi của bạn cũng như các bên thứ ba chẳng hạn như công cụ tìm kiếm, bộ tổng hợp nội dung và trang web tin tức. Bạn có thể thay đổi người có thể xem video mỗi khi bạn đăng tải video. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi hồ sơ của mình về chế độ riêng tư mặc định bằng cách thay đổi cài đặt của bạn thành ‘Tài Khoản Riêng Tư’ trong phần cài đặt ‘Quản lý tài khoản của tôi’.

Bán hoặc Sáp Nhập

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba:

 • trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ cơ sở kinh doanh hoặc tài sản nào (dù cho điều đó là kết quả của việc mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc khác đi), thì khi đó chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của cơ sở kinh doanh hoặc tài sản đó; hoặc
 • nếu chúng tôi bán, mua, sáp nhập, được mua bởi, hoặc hợp tác với các công ty hoặc cơ sở kinh doanh khác, hoặc bán một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi. Trong các giao dịch như vậy, thông tin người dùng có thể thuộc các tài sản được chuyển giao.

5. Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ trên một máy chủ nằm tại Singapore hoặc Hoa Kỳ, bên ngoài quốc gia bạn đang sống. Chúng tôi duy trì các máy chủ chính trên toàn thế giới để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi một cách toàn cầu và liên tục.

6. Sự lựa chọn của bạn 

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa hầu hết thông tin hồ sơ của mình bằng cách đăng nhập vào TikTok. Bạn có thể xóa Nội Dung Người Dùng bạn đã đăng tải. Chúng tôi cũng cung cấp một số công cụ trong Cài Đặt mà cho phép bạn kiểm soát, trong số những thông tin khác, người có thể xem video của bạn, gửi tin nhắn cho bạn, hoặc đăng tải bình luận lên video của bạn. Nếu bạn lựa chọn thực hiện như vậy, bạn có thể xóa toàn bộ tài khoản của mình trong Cài Đặt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng các công cụ này, hoặc muốn biết về bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có tại quốc gia bạn đang sống, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại mailto: https://www.tiktok.com/legal/report/privacy 

7. Bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với chính sách này. Thật không may, việc truyền đưa thông tin qua internet không thật sự an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như, bằng mã hóa, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn được truyền đưa thông qua Nền Tảng; chính bạn phải chịu rủi ro đối với bất kỳ sự truyền đưa nào.

Chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro về khả năng có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng khác nhau đối với các quyền và sự tự do của bạn và những người dùng khác. Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức này và sẽ sửa đổi chúng tùy từng thời điểm để cải thiện sự an toàn tổng thể đối với các hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ, tùy từng thời điểm, đưa vào các liên kết đến và từ trang web của các mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo và bên liên kết của chúng tôi. Nếu bạn theo một liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách quyền riêng tư của riêng họ và rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào lên các trang web này.

8. Thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian mà cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Khi chúng tôi không cần thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin đó trong khoảng thời gian mà chúng tôi có mục đích kinh doanh hợp pháp đối với việc lưu giữ các dữ liệu đó. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi có thể lưu giữ các dữ liệu này lâu hơn theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc khi các dữ liệu đó cần thiết cho việc thiết lập, thực thi hoặc biện hộ cho các khiếu kiện pháp lý. 

Sau khi bạn chấm dứt việc sử dụng Nền Tảng của bạn, chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn dưới định dạng tổng hợp và ẩn danh.

9. Thông tin liên quan đến trẻ em

TikTok không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Trong một số trường hợp nhất định thì độ tuổi này có thể cao hơn do các yêu cầu theo quy định địa phương, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư ở địa phương của bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có dữ liệu cá nhân về hoặc đã thu thập được từ trẻ em dưới độ tuổi tương ứng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

10. Khiếu nại

Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trước hết vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://www.tiktok.com/legal/report/privacy và chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Điều này không ảnh hưởng đến quyền khiếu kiện của bạn với cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp.

11. Thay đổi

Chúng tôi sẽ thông báo chung cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, thông qua một thông báo trên Nền Tảng. Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên xem chính sách này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Mới Nhất” ở phần đầu của chính sách này, mà thể hiện ngày hiệu lực của chính sách được cập nhật. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng sau ngày chính sách được cập nhật được xem là sự chấp nhận của bạn đối với chính sách được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với chính sách được cập nhật, bạn phải dừng việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng.

12. Liên hệ 

Mọi câu hỏi, bình luận và yêu cầu liên quan đến chính sách này xin gửi về địa chỉ  https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

Điều Khoản Bổ Sung – Dành Riêng Theo Khu Vực Pháp Lý

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản của Điều Khoản Bổ Sung – Dành Riêng Theo Khu Vực Pháp Lý mà tương ứng với khu vực pháp lý mà từ nơi đó bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, với phần còn lại của chính sách, thì Điều Khoản Bổ Sung – Dành Riêng Theo Khu Vực Pháp Lý của khu vực pháp lý tương ứng sẽ được ưu tiên áp dụng và kiểm soát. 

Việt Nam. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại Việt Nam, những điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản bổ sung sau đây với các điều khoản trong phần chính của chính sách này, những điều khoản sau đây được ưu tiên áp dụng.

Độ Tuổi, Sự Cho Phép của Bố Mẹ và Người Giám Hộ. Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng này, bạn tuyên bố rằng bạn đủ 16 tuổi trở lên hoặc đang không chịu sự giám hộ. Nếu bạn dưới 16 tuổi hoặc đang chịu sự giám hộ:

 • bạn phải có được sự chấp thuận từ bố mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của bạn; và
 • bố mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của bạn phải chịu trách nhiệm đối với: (i) tất cả hành động của bạn có liên quan đến việc bạn truy cập đến và sử dụng Nền Tảng; (ii) việc tuân thủ của bạn đối với chính sách này; và (iii) đảm bảo rằng bất kỳ sự tham gia nào của bạn vào Nền Tảng sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào, dẫn đến bất kỳ vi phạm nào đối với pháp luật và quy định áp dụng liên quan đến bảo vệ trẻ em.

Nếu bạn không có được sự cho phép từ bố mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của bạn và bố mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của bạn không đồng ý mở tài khoản bằng tên của họ, bạn phải dừng việc truy cập Nền Tảng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

chuẩn mực RS485 và đơn số lôi cuốn đề nổi bật

CĂN HỘ DỊCH VỤ MỚI XÂY FULL NỘI THẤT BÌNH THẠNH